×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 165

Investeren in duurzame opleiding

Published in Business Nieuws

Sporting NeLo wil de Noord-Limburgse gemeenschap alle kansen bieden om haar talenten te ontplooien en haar ambities waar te maken. Daarom staat onze opleiding in een semiprofessionele omgeving centraal. Dat is onze filosofie!

Onze opleidingsmissie

De jeugdwerking van Sporting NeLo bekleedt een centrale plaats in het sportieve beleid van de Club. De ;club wenst door een kwaliteitsvol jeugdbeleid de basis van haar A team uit eigen jeugdwerking te kunnen samenstellen.
De club wenst door deze houding tevens een voorbeeldfunctie te vervullen voor zowel handballend België als onze maatschappij. Sporting NeLo wenst getalenteerde jonge spelers met de beste mensen en middelen kwaliteitsvol op te leiden. Hierdoor krijgen zij maximale kansen om zich als handballer in al zijn aspecten te ontwikkelen.

Modelopleiding

Sporting NeLo beschikt over een modeljeugdwerking en daar zijn we fi er op. Onze club voorziet voor alle jeugdspelers gediplomeerde handbal trainers met een gedegen opleiding. Bijscholing tot uiteindelijk A-trainers evenals diversifi catie in de trainersstaf is een absolute must. Dit gebeurt in samenwerking met de Belgische Handbalbond en BLOSO.

Handbal en school

De ontwikkeling tot speler is veel meer dan handballen. De randvoorwaarden zijn even belangrijk. Om die reden is het wenselijk om ook aan onze jonge spelers reeds aan te geven dat voeding, rust, vaste levenspatronen,... van wezenlijk belang zijn om optimaal te kunnen ontwikkelen.
In het bijzonder dient onze aandacht hier ook te gaan naar de combinatie handbal-studie. In dit verband heeft Sporting NeLo het initiatief genomen om in 2 secundaire scholen uit de regio handbal in het opleidingspakket op te nemen. Zowel in het Provil van Lommel als het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt worden er 2 lesuren handbal (in de lesrooster) gegeven door onze eigen A-trainers. Zo geven wij de jeugdspelers van deze scholen extra kwalitatieve trainingen die geen inbreuk plegen op de tijd die zij nodig hebben voor noodzakelijke inspanningen op school. Immers stimuleren wij ook hun studie. Zonder goede studiepunten kan er niet voluit getraind worden. Wij zien hier als club ook op toe.
Ook in een latere fase van hogere opleidingen aan universiteit of hogeschool stippelen wij een weg uit waarbij topsport en studie combineerbaar is. Dikwijls kunnen onze studenten over een topsportstatuut beschikken van BLOSO waardoor zij in samenwerking met die scholen hun lessen en examens beter kunnen afstemmen op het handbal.

Heren Ploegen

social twitter button blue 64 social facebook button blue 64 social flickr button 64 vimeo64